Veilig lading borgen op uw aanhangwagen

Ladingborging

Om uw lading in de aanhangwagen veilig te kunnen transporteren, moet u er vooral op letten:

  • Verdeel uw lading gelijkmatig op de aanhangwagen.
  • Het belangrijkste gewicht van uw lading moet boven de as liggen.
  • Een dieper zwaartepunt is van voordeel.
  • Laat uw lading niet over de boordwand uitsteken.
  • Borg de gehele lading tegen wegglijden.
  • Volg de specificaties op voor maximale draaglast.

Uitstekende lading:
Als de lading minder dan een meter naar achteren uitsteekt, is er geen markering voorgeschreven. De verlichting mag echter niet zijn bedekt. D.w.z. een zichthoek van 15° moet naar boven zijn gewaarborgd, anders is een extra lamphouder verplicht.

Als de lading meer dan 1 m over de reflector uitsteekt, moet u deze met minstens twee borgmiddelen markeren. U heeft nodig:

  • Een lichtrode, minstens 30 x 30 cm grote, door een dwarsstang vastgezette vlag.
  • Bovendien een eveneens minstens 30 x 30 cm groot, lichtrood, dwars op de rijrichting slingerend opgehangen bord.

ladingborging 3

Het belangrijkste gewicht moet, met een zo diep mogelijk zwaartepunt, bij de groene pijl liggen.

ladingborging 5

Verkeerd achterin verdeelde lading met daardoor een te lage draaglast.

ladingborging 4

Verkeerd voorin verdeelde lading met daardoor een te hoge draaglast.